Akdeniz Üniversitesi

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personel Listesi Yayınlanmıştır

01/04/2018 tarihli ve E.41571 sayılı Rektörlük Oluru ile Ek'li listede isimleri bulunan işçiler 01.04.2018 tarihi itibariyle Kurumumuzun Sürekli İşçi Kadrosuna toplu olarak geçirilmiştir.

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personel Listesi

Sayfa Özeti: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personel Listesi Yayınlanmıştır

Anahtar Kelimeler: